Noslēgts līgums par Rail Baltica pamattrases būvniecību Latvijā

Rail Baltica nacionālais ieviesējs Latvijā SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas un pilnsabiedrība E.R.B. Rail JV PS noslēguši līgumu par Rail Baltica pamattrases būvniecību. Starptautiskā konkursā uzvarēja uzņēmumu apvienība, ko veido Eiffage Génie Civil SAS (Francija), Budimex S.A. (Polija) un Rizzani de Eccher S.p.A (Itālija). Katrs no kopuzņēmuma dalībniekiem ir ar pieredzi stratēģiskās nozīmes objektu būvniecībā Eiropā.

Rail Baltica pamattrases būvniecības darbu uzsākšanai veikti nepieciešamie sagatavošanās darbi  – pieejami nekustamie īpašumi, finansējums pirmajai būvdarbu kārtai, būvprojekts, kā arī starptautiski atzīts un pieredzējis būvuzraugs un būvnieks. Pašlaik tehniski gatavākais un arī stratēģiski nozīmīgākais, lai pēc iespējas ātrāk izveidotu savienojumu ar Eiropu, ir dienvidu posms Lietuvas virzienā, kur arī sāksies pirmie būvdarbi.

Rail Baltica pamattrases ārpus Rīgas būvdarbi ietvers dzelzceļa apakšbūves – uzbērumu, ceļa pārvadu, un dzelzceļa virsbūves – sliežu ceļu un citas saistītās infrastruktūras izveidi aptuveni 230 kilometru garumā. Šis FIDIC ietvarlīgums nosaka maksimālo līgumsummu 3,7 miljardi eiro. Tas nozīmē, ka  konkrētas katra trases posma izmaksas tiks aprēķinātas, pēc būvprojektu saņemšanas. Līguma vadību, darbu un izmaksu uzraudzību veiks pasūtītājs un būvinženieris Italferr (Ferrovie dello Stato Italiane Group). Līguma izpildes uzraudzību veiks Satiksmes ministrija.

Būvdarbus īstenos posmos, sākotnēji pasūtot pirmās kārtas būvdarbus Bauskas novadā pie  Iecavas, kur nākotnē atradīsies Rail Baltica infrastruktūras apkopes punkts. Darbi sāksies 2024. gada sākumā un ietvers dienvidu daļas reģionālās komandas un nepieciešamo resursu mobilizēšanu, būvprojektu izskatīšanu un sagatavošanos būvdarbiem, būvdarbu atbalsta bāzes izveidi, kā arī dzelzceļa apakšbūves darbus saskaņā ar pirmajām piecām būvatļaujām 13 kilometru garumā. Šo darbu īstenošanai nodrošināts finansējums 165 miljonu eiro apmērā.

“Eiropas standarta ātrgaitas dzelzceļa būvdarbu specifika prasa atbilstoša mēroga starptautiskus partnerus, kam ir pieredze, kvalifikācija un saimnieciskās spējas uzņemties šādas saistības, atbildību un riskus. Pieredze rāda, ka Latvijas un ārvalstu uzņēmēji veido spēcīgas partnerības,” uzsver Eiropas Dzelzceļa līnijas valdes priekšsēdētājs Kaspars Vingris.  “Apjomīga pamattrases būvdarbu uzsākšana un pieredzējušu būvuzņēmēju piesaiste būtiska, lai uzbūvētu trasi līdz 2030.gadam. Ne mazāk būtiski tas ir turpmākā finansējuma piesaistei, jo, sniedzot pieteikumus, skrupulozi tiek vērtēta gatavība un spēja īstenot plānotos darbus.”

Dzelzceļa pamattrases būvnieks ir ar plašu pieredzi un kvalifikāciju stratēģiskās nozīmes objektu būvniecībā Eiropā un projekta mērogam atbilstošu ikgadējo apgrozījumu, spējot pasaules līmeņa kvalitātē ekonomiski pamatoti un laikus realizēt būvdarbus. Ņemot vērā lielo darba apjomu, sagaidāma arī ļoti plašu nacionālo būvnieku iesaisti pamattrases būvdarbos.

“Rail Baltica neapšaubāmi ir nākamo gadu nozīmīgākais būvniecības projekts visplašākajā nozīmē – būvuzņēmējiem, projektētājiem, būvuzraugiem, materiālu ražotājiem. Rail Baltica kļūs par enkurprojektu nozares ilgtspējīgai attīstībai, mobilizējot labākos ekspertus, tehniku un tehnoloģijas. Ārvalstu būvuzņēmēju piesaiste dod iespēju kompetenču apmaiņai. No vienas puses tā ir Rietumu pieredzes ienākšana Latvijā, no otras puses tā ir Latvijas kolēģu iespēja apliecināt spēju strādāt sarežģītos, apjomīgos un inovatīvos objektos, lai nākotnē starptautiski startētu līdzvērtīgos projektos,” akcentē  Latvijas Būvuzņēmēju apvienības valdes priekšsēdētājs Gints Miķelsons.

“Ņemot vērā jau uzsāktos darbus atsevišķos Rail Baltica dzelzceļa pamattrases posmos Lietuvā, nupat parakstīto pamattrases būvniecības līgumu Latvijā un izsludinātos būvdarbu iepirkumus Igaunijā, plānojam, ka nākamgad tiks uzsākti kopumā vairāk nekā 100 kilometru pamattrases būvdarbi paralēli jau notiekošajai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei. Virzoties uz priekšu, mūsu galvenais uzsvars ir augstāko standartu uzturēšana, nodrošinot visaptverošu dzelzceļa tīkla funkcionalitāti un pilnīgu savietojamību,” pauž RB Rail AS valdes locekle Kitija Gruškevica.

Pamattrases būvdarbi ietver Rail Baltica izbūvi ārpus Rīgas pilsētas robežām. Būvniekam būs jānodrošina Rail Baltica dzelzceļa līnijas pamattrases infrastruktūra aptuveni 230 kilometru garumā  – sliežu ceļu apakšbūvju un virsbūvju – izbūve, tai skaitā zemes sagatavošana, uzbērumu, dzelzceļa tiltu, ceļu, ceļa pazemes pāreju, pārvadu izbūve, inženiertehnisko tīklu pārvietošana, sliežu un balasta uzstādīšana.

Apjomīgs starptautisks konkurss norisinājās divās kārtās, pirmajā kārtā savu dalību Rail Baltica pamattrases būvniecībai bija pieteikuši seši kandidāti  – uzņēmumu apvienības, kuras veidoja 17 būvniecības jomas uzņēmumi, pārstāvot plašu reģionu no kopumā astoņām valstīm, gala finanšu piedāvājums pēc sarunu procedūrām saņemts no uzvarējušā pretendenta. Rail Baltica ir stratēģiskās nozīmes un duālās izmantošanas infrastruktūra, kurā ļoti rūpīgi tiek vērtēti visi riski, tāpēc un saskaņā ar likumu Valsts drošības dienests izvērtēja visus pretendentus.

Iepirkums tika organizēts saskaņā ar Rail Baltica būvniecības stratēģiju un projekta ieviešanas termiņu, kas prasa būtisku būvniecības tempu. Veidots, lai piesaistītu ātrgaitas dzelzceļa būvniecībā pieredzējušas kompānijas, nodrošinot kompetenci, starptautisku konkurenci, izskaustu karteļu riskus un Latvija iegūtu no mēroga ekonomijas gan termiņos, gan izmaksās.

Vairāk par Rail Baltica pamattrasi var uzzināt šeit: https://edzl.lv/projekta-ieviesana/rail-baltica-pamattrase

Avots: Rail Baltica, 2024. gada 22. decembris. https://www.railbaltica.org/lv/noslegts-ligums-par-rail-baltica-pamattrases-buvniecibu-latvija/