Privātuma politika

1. Kas mēs esam
Šīs mājaslapas īpašnieks un pārvaldītājs ir E.R.B. Rail JV PS (reģistrācijas  Nr. 40203514546, juridiskā adrese: Matrožu iela 15, Rīga, Latvija), turpmāk tekstā – Pārzinis. Pārzinis aizsargā un rūpējas par mājaslapas apmeklētāju privātumu un personas datu aizsardzību. Pārzinis apņemas ievērot jūsu tiesības uz likumīgu personas datu apstrādi un aizsardzību un ievērot piemērojamos personas datu aizsardzības tiesību aktus – Regulu (ES) 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citus, ja tie ir piemērojami datu apstrādei.

2. Kādu informāciju mēs apkopojam
Kad jūs mijiedarbojaties ar mājaslapu, mēs apkopojam šādu personisko informāciju:

  • Kontaktinformācija. Kad jūs iesniedzat jautājumu vai pieprasījumu, mēs apkopojam jūsu vārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru.
  • Pieteikuma informācija. Kad jūs piesakāties vakancei, mēs apkopojam ar jūsu pieteikumu saistīto informāciju, tostarp jūsu vārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un jebkādu papildu informāciju, ko sniedzat sava pieteikuma veidlapā.

3. Kā mēs izmantojam jūsu informāciju
Mūsu apkopotā personiskā informācija tiek izmantota šādiem mērķiem:

  • Lai atbildētu uz pieprasījumiem. Mēs izmantojam jūsu kontaktinformāciju, lai atbildētu uz jebkuriem jautājumiem vai pieprasījumiem, ko iesniedzat.
  • Lai apstrādātu pieteikumus. Mēs izmantojam jūsu pieteikuma informāciju, lai apstrādātu un izvērtētu jūsu pieteikumu vakancēm.

4. Datu glabāšana un drošība
Mēs esam apņēmušies nodrošināt jūsu informācijas drošību. Mēs īstenojam atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus pret nesankcionētu piekļuvi, zaudēšanu vai ļaunprātīgu izmantošanu.

Jūsu personas dati netiks pārsūtīti trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams, lai atbildētu uz pieprasījumiem vai apstrādātu darba pieteikumus, vai kad to atļauj vai pieprasa likumi un noteikumi. Pārzinis nepārsūtīs jūsu personas datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams šo norādīto mērķu sasniegšanai.

5. Jūsu informācijas kopīgošana
Mēs nepārdodam, netirgojam un citādi nenododam jūsu personiski identificējamo informāciju svešām personām. Tas neattiecas uz uzticamajām trešajām personām, kas palīdz mums uzturēt mūsu mājaslapu, veikt uzņēmējdarbību vai apkalpot jūs, ja vien šīs puses piekrīt saglabāt šīs informācijas konfidencialitāti.

6. Jūsu tiesības
Jums ir tiesības:

  • Piekļūt informācijai par jums, kas ir mūsu rīcībā.
  • Lūgt izlabot jebkuru  nepareizu, nepilnīgu vai novecojušu informāciju.
  • Lūgt dzēst jūsu personas datus.

7. Sīkdatnes
Ja mūsu mājaslapā iesniedzat jautājumu vai pieprasījumu, jūs varat piekrist saglabāt savu vārdu, e-pasta adresi un mājaslapu sīkdatnēs. Tās ir paredzētas jūsu ērtībai, lai, uzdodot citu jautājumu vai pieprasījumu, jums nebūtu atkārtoti jānorāda sava informācija. Šīs sīkdatnes kalpos vienu gadu.

8. Izmaiņas šajā Privātuma politikā
Mēs laiku pa laikam varam atjaunināt šo Privātuma politiku. Jebkuras izmaiņas tiks publicētas šajā mājaslapā ar atjauninātu spēkā stāšanās datumu.

9. Sazinieties ar mums
Ja jums ir kādi jautājumi par šo Privātuma politiku vai mūsu datu apstrādes praksi, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz šādu adresi: